#808146

Bán Acc Roblox

Nổi bật: ACC MAX LV DƯ 9K F,HAKI QUAN SÁT V2 SIÊU NGON,11M BOUNTY PIRATE VÀ 3M7 BOUNTY MARINE CÓ SUMMON SEA BEAST. FULL MELEE V2 TẤT CẢ ĐỀU FULL SKILL,TỘC V3:MINK,GAMEPASS:X2 DROP,FAST BOAT,X2 MAS,X2 MONEY,YORU CHỈ THIẾU FRUIT NOFITER.HAKI COLOR 7/14,DF FULL 5 SKILL AWENKENING: ICE,QUAKE,LIGHT,DARK,STRING,RUMBLE,MAGMA,BUDDHA,SAND.INVENTORY: 22 LEGEND,3 MYTHICAL ( CÓ DARK COAT,YORU MINI).DF VV: RUMBLE,TRONG KHO ĐỒ ACC CÓ 2 ITEM LIMITED TRỊ GIÁ 400 ROBUX BONUS THÊM KING LEGACY LV 1400 CÓ SKIN ĐẸP ĐỂ MẶC TRẮNG TT KO MŨ 100%.

Nổi bật: ACC MAX LV DƯ 9K F,HAKI QUAN SÁT V2 SIÊU NGON,11M BOUNTY PIRATE VÀ 3M7 BOUNTY MARINE CÓ SUMMON SEA BEAST. FULL MELEE V2 TẤT CẢ ĐỀU FULL SKILL,TỘC V3:MINK,GAMEPASS:X2 DROP,FAST BOAT,X2 MAS,X2 MONEY,YORU CHỈ THIẾU FRUIT NOFITER.HAKI COLOR 7/14,DF FULL 5 SKILL AWENKENING: ICE,QUAKE,LIGHT,DARK,STRING,RUMBLE,MAGMA,BUDDHA,SAND.INVENTORY: 22 LEGEND,3 MYTHICAL ( CÓ DARK COAT,YORU MINI).DF VV: RUMBLE,TRONG KHO ĐỒ ACC CÓ 2 ITEM LIMITED TRỊ GIÁ 400 ROBUX BONUS THÊM KING LEGACY LV 1400 CÓ SKIN ĐẸP ĐỂ MẶC TRẮNG TT KO MŨ 100%.

Tài khoản liên quan

Blox Fruit I Max lv , Thượng Nhân Q...
1,400,000đ
Blox Fruit I Max LV , Thượng Nhân Q...
1,050,000đ
Level : MAX, Superhuman ,Human full...
700,000đ
Level : MAX, Superhuman, dragon tal...
850,000đ
Level : MAX, Superhuman, sharkman k...
700,000đ
CÓ premium Level : MAX, Superhuman...
1,000,000đ
FULL MELEE V2 FULL SKILL | DF DRAGO...
519,000đ
FULL MELEE V2 FULL SKILL | DF DRAGO...
549,000đ