DỊCH VỤ Mua Gamepass, Devil Fruits Vĩnh Viễn

Gói:

NHỮNG ACC KHÔNG TRỞ VỀ OLD WORLD ( Map 1 ) SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC VẬT PHẨM (Không hoàn tiền)

Tắt mã PIN và thay 1 gmail không xác minh để tránh bảo mật 2 bước

Hệ thống GamePass của Game trên web sẽ có thể không hiển thị ĐÃ SỞ HỮU

( Các bạn vào game để kiểm tra bằng cách mua GamePass thì sẽ hiện sở hữu nha )

Shop sẽ hỗ trợ mọi trường hợp với mua GamePass

Dịch vụ khác