DỊCH VỤ Robux 5 Ngày - Giá Rẻ

Nhập số tiền cần mua:
Số tiền thanh toán phải từ 10,000đ đến 62,500đ
Bạn sẽ được bonus : 0 robux với mỗi 10k thanh toán
Hệ số:

Giá Robux tại các gói chưa tính phí 30% do bên Roblox chiết khấu

Mua Robux Trực Tiếp Không Cần Join Group

Khi admin báo thành công thì phải đợi đủ 120h sau robux sẽ tự chuyển vào tài khoản của bạn !

Hiện tại do phía roblox đang update thêm về việc pending nên khi mua sẽ có thể chưa hiện mục Pending robux

 

 

Dịch vụ khác