Chi tiết tin tức

Hướng dẫn cách vào Roblox khi không đăng nhập được - Connection Error

Hướng dẫn cách đăng nhập Roblox trên mobile

Bước 1: Vào App Store tìm “Fake IP”, sau đó chọn VNP- Super unlimited proxy rồi tải xuống

bfu6RkZhTJTBNuEMnxneJ-gzhPGvRMsE17Xwc9LrjdYeZzOzHoHQ7wka76vzmDChxUk-7xWzmtD3A8840FXQFB7Dd6-QO1q13t9wZ4kAR9TRbbsD2WxSTFUwWdEZYpsfnNKfrTlGWQIdMoq0NcvEOis

Bước 2: Vào ứng dụng vừa tải chọn  “ACCEPT AND CONTINUE”

imIUHt2KpH8uPko3dxZRBP0e6JIX0-HMYd1nk3HZJwGaPVn1Vbm4NiknUILz_lHxkj5hgnixbpo-shLYjUVuAo8dVEyh3_ml1GjXSltA78ykNdMdln3oci_--IsOqfWiYOuo3uJTuXpWO6o52kTnP9o

Bước 3: Chọn “Proceed with Ads” để được sử dụng ứng dụng free mà không cần thanh toán

-jUueHPT5XlAFRP12-3zmLbPYbVReE4Ed4jqLJ3TCJYQvgozILJ7GIjXurNPEq4BIALoatteRCDn2nIh52F11k88ng1BY992ecoyWZCE1S85nYWsHbyAdgNJkcw5F67wMdR57siOqfBm3FoSz5dJyqw

Bước 4: Ấn “Continue”

wLyXivJoLrHcmCxvMv6B3T87gYpTjm9VGEhQR4t9EUDFY8Lyp6w-LtwXBvgwu7seY0pdEYHQ5f_b0DBTXIUV56E9ZNrgnTL9z-h0wYfFDUfVosecMBsTItpKj5g93WfQtqHf3MRzGoTcD1o0kkCXmTc

Bước 5: Bật hoạt động fake IP của ứng dụng

ErxcYu1XXDVIeSQgcM-_z--DSDb9M_Bzu6kK31acc5OAWS5W_YJ_0-hST_PlGX9zNLziKo4_GJWhCFvEJTDiD7J-N8J04XDqnrDfUvBNNJDA_BNwu2avlNRcPNnrvyXxCa5NbKQw_vgM-pAdsKpDa0M

Bước 6: Chọn “Cho phép” ứng dụng thêm cấu hình VPN vào điện thoại

Yf8sILlK74tV_0aL9k1brB5zZtSPGZgdvaG_rnz_zrypvPt1to7WolJSsu-1n8kZDHwYZn-haJGnqLqoeCbJ9gzpYvbO4TvSMFEpuaaFjeEvzftkDvW4rg6eXoEWxRieh6w0NpD7bpAFMYE3b5VWv58

Bước 7: Ứng dụng sẽ tự chọn IP nước khác cho bạn, hoặc bạn có thể vào cấu hình lựa chọn nước mà bạn muốn

F3dy3YqaD5xzqXnebFuIwiWQ9xaX2RGKOkliU9tw3BOvfMtCAGCR2sKhxeE_ZziW62R3N5RHkWfelkCo5MQGCPeVqFbcyiGC6EukqiAFK0Vh4QesvCaI7JxFxtnfllqsHy9zY_rSfbxNFijQvi85O1s

Bước 8: Sau khi bật được ứng dụng fake IP lên rồi, bạn truy cập vào ứng dụng Roblox và nhập tài khoản đăng nhập rồi chơi game như bình thường.


—-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hướng dẫn cách đăng nhập Roblox trên PC

Bước 1: Lên google gõ từ khoá “Touch VPN” để tìm kiếm sau đó bấm vào kết quả đầu tiên

OJHW4mf_aOuvkDVPSz2NYZR0JvB0mkjK7lgjROQWVOiElFz4f2NOa_6oraL2Y76GFJAbnfCHhwyM4ljRuuoWsvUoU_lCxWqqBeD9LW4EOkYgSqob3xNiZ9sdMXp4Q-3EYMWwolICAHGdOAQ-g3dUmX0

Bước 2: Chọn “Thêm vào Chrome”

xAa-KMK0OgsaEE4GFPRlwOIfMCjokTw5cLYPUfMPdDiECw_jxvEJyneiPeNVCP2164aJo3fNR1Yvue5o3shznA-7zF6reHVrh9RXrjc1Rb5dFayJoL2BsU7NJ1qu2hjm8l9vA8R28YEQQADEAw2oAK8

Bước 3: Ấn “Thêm tiện ích”

5fuuS21iPhgVeiQfNnqrVut3NqL1brOZ08xVVNCtl5DDoZDO7C4O7S5RyFbiMd9QNfbwONX-uS7WuQVCPUqJkWX-7rJL0UhD2cFb-viRuuM-h-Vr9U10MfkhOOVluz28v7GvMdayucBi_Y9PFM7JRqY

Bước 4: Ấn vào ô quản lý tiện ích, mở  và ghim Touch VNP mà các bạn vừa thêm vào

W7h8oUVGhfuH2cKp3YR7WTUNQIH_Aku57aacOmOQEFdZfcp7fA34Li0HbFD3gSSkJXTXhnXo3npX750EB3eVz7UuHsQ9_PT_sEVYq6ZD6VRcNvzglvTTHTkmvx8wswPBLTJ8ujCK5S4nlsfd_h--OQA

 

Bước 5: Ấn vào biểu tưởng của Touch VNP (1)  sau đó chọn  quốc gia “United states” để fake IP 

RkxQlprotpGHH0e9A10TCPMWYU2zQ6H7x4QeXUS1fF15-e1sS3SiTbonx4uQbFtcmtALTxzkCSBt8mQq2kJVgrT5LDFI04NWl1SQjgSIPIjIOic23OEPM2htJLJntfMXaJHM8e_RhlUnPhZka1uf4NI

PvtkyMscPpsY-PO9w7jmxfNLIYaFsuBBID4fpJfBW8a9z4XIHnxLC4DMnSuBeeDt9fmk1j7205xlwh2byriE-iVXAxDpBmeckYCj_6cGOahJYKAhoFYxPpWOzkjyhW30gwkCIuhRVxA1OwcgpXN9Y7Y

Bước 6: Truy cập vào https://www.roblox.com sau đó vào game từ website roblox

ngCuU0UShoXAosO7GDbyhann0EJTlRcweU8TBmrnoe24vesAgxa0yh_bFuI80Cp4bs8I0kh8j6h_ciofW_DD_cPk9P6H9JueIW3T5O3k-66cDz3D5-E-499N1_ZgWdGFSDnDg4dQHcnIU2_EGcTUeGg

m36sK3fkjZNfq502bRFeN61CaWfQpO0wcDrFf8YDT9meLrxn-qfV-mrRNc9dvKha3MzZkGll1BY5434NwGMJTvA2W4Fitf1bXHMMODXA7JgbDRECmeuwEWUlJG-uaArdK4iLdhQhRQcwdLksA31jXQE

Xác nhận thanh toán

Thông tin nạp thẻ
Nhà mạng
Mệnh giá
Chiết khấu
Khuyến mại
Phí thanh toán
Miễn phí
Số tiền thực nhận

Đăng nhập

Vui lòng đăng ký để sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Đăng ký để trải nghiệm tốt nhất
dịch vụ của chúng tôi!

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây

Đăng nhập để tiến hành giao dịch!

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây